Przypominamy, że do 4 września 2023 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w VII Festiwalu Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się 10 września 2023 r. w Turobinie