Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 06 września 2023 r. o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 06 września 2023 r. o godz. 15.30 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 08 września 2023 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.