Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.

Niech spoczywa w pokoju.

Wójt Gminy Turobin

Andrzej Kozina

wraz z pracownikami