Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy Turobin na Białą Niedzielę,

która odbędzie się w dniu 24 września 2023 r.

w Zespole Szkół w Turobinie

Rejestracja w godz.: 9:30-12:00

Przyjmować będą lekarze:

dermatolog, ginekolog, chirurg-urolog, kardiolog, okulista, pulmonolog, laryngolog, reumatolog.