Informuję, że podanych poniżej terminach odbędą się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Turobin w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

OKW nr 1,2,3,4  - 23.09.2023r. godz. 9:00, Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek 4,

OKW nr 5,6,7,8,9 - 23.09.2023r. godz. 9:45, Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek4,

OKW nr 10,11,12,13,14 - 23.09.2023r. godz. 10:30, Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek 4,

W związku z terminami wynikającymi z realizacji kalendarza wyborczego bardzo proszę Członków Komisji o przybycie na spotkanie. 

                                                                                                                                                                                         Iwona Korgul-Marek

                                                                                                                                                                                         Urzędnik Wyborczy