Informujemy, że w związku z niską frekwencją na I posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Żabnie w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. ponowne spotkanie Obwodowej Komisji Wyborczej odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. o godz. 16:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie.

W związku z terminami wynikającymi z realizacji kalendarza wyborczego bardzo proszę Członków Komisji o przybycie na spotkanie. 

                                                                                                                           Iwona Korgul-Marek

                                                                                                                            Urzędnik Wyborczy