Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 19.10.2023 r. (czwartek) o godzinie 12:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 19.10.2023 r (czwartek) o godzinie 19:00 w Remizie OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 24.10.2023 r (wtorek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 19.10.2023 r (czwartek) o godzinie 19:00 w Remizie OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim.