Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Turobin przeznaczonych do sprzedaży