Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisja Rolnictwa odbędą się dnia 19 listopada 2023 r. o godzinie 12:00. Będą to komisje objazdowe. Zbiórka pod Urzędem Gminy.

Komisja Oświaty odbędzie się dnia 21 listopada 2023 r. o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 21 listopada 2023 r. o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.