Gmina Turobin otrzyma wsparcie w wysokości 2 200 000 zł na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Turobinie.