Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.

W 2015 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach:

I termin - od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. – wraz z oryginałami faktur dokumentującymi zakup oleju napędowego oznaczonego kodem CN 27101941 do 27101941 zużywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

II termin - od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. – wraz z oryginałami faktur potwierdzającymi zakup oleju napędowego oznaczonego kodem CN 27101941 do 27101949 zużywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do  31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminach:

-   1 -30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

-   1-31 października 2015 r. w przypadku wniosku w drugim terminie,

W przypadku współposiadania  potrzebna jest zgoda pozostałych współposiadaczy na wniosku, natomiast w przypadku dzierżawy - oświadczenie o dzierżawie działek.

Pliki do pobrania