O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Turobin z dnia 03 marca 2015r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na terenie  Gminy Turobin

 

Działając w oparciu o art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 , poz. 139 ze zm. )

 

Wójt Gminy Turobin ogłasza

że z dniem 15 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie gminy Turobin w okresie od dnia 15 kwietnia 2015 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r.:

 

1)    taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – 2,45 zł/m³ + VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży,

2)    miesięczna opłata abonamentowa – 3,00 zł + VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży na odbiorcę usług miesięcznie

3)    taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków – 4,10 zł/m³ + VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży,

4)    miesięczna opłata abonamentowa– 3,00 zł + VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży na odbiorcę usług miesięcznie

 

Wójt Gminy Turobin

Eugeniusz Krukowski