OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TUROBIN DLA TERENÓW ZWIĄZANYCH Z LOKALIZACJĄ ELEKTROWNI WIATROWYCH

OBWIESZCZENIE-O-WYLOZENIU-DO-PUBLICZNEGO-WGLADU-PROJEKTU-MIEJSCOWEGO-PLANU-ZAGOSPODAROWANIA-PRZESTRZENNEGO-GMINY-TUROBIN-DLA-TERENOW-ZWIAZANYCH-Z-LOKALIZACJA-ELEKTROWNI-WIATROWYCH