UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 11 KWIETNIA 2011 R. W SPRAWIE POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH