Z inicjatywy Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego już po raz drugi zorganizowano tzw. „białą niedzielę”. 26 kwietnia 2015 r. mieszkańcy gminy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów z I Wojskowego Szpitala klinicznego z Polikliniką w Lublinie. Pacjenci mogli skorzystać z porady chirurgiczno – urologicznej, ginekologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, okulistycznej, pulmonologicznej oraz reumatologicznej. Ponadto pacjenci mogli również skorzystać z dodatkowych badań, obejmujących: badanie EKG z opisem, cytologię szyjki macicy, badanie komputerowe wzroku, spirometrię, badanie poziomu cukru we krwi i badanie słuchu. Kolejnym udogodnieniem dla mieszkańców gminy była możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej.

Wzorem roku ubiegłego klasy szkolne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym kolejny raz zamieniono na gabinety lekarskie.

Organizacja „białej niedzieli” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców gminy. Z porad mogli skorzystać wszyscy, ale priorytetem było umożliwienie kontaktu ze specjalistą osobom starszym mającym trudności w uzyskaniu specjalistycznej opieki medycznej. Wynikają one z kilku przyczyn: trudności komunikacyjnych (z racji położenia geograficznego), odległości do większych ośrodków, kosztów ponoszonych przy korzystaniu z gabinetów prywatnych oraz czasu oczekiwania na wizytę, często kilkumiesięczną, co znacznie przedłuża diagnostykę. Wiadomą jest rzeczą jak wielkie znaczenie ma profilaktyka w chorobach przewlekłych. Stąd też czas odgrywa tu znaczną rolę. Im szybciej pacjent uzyska fachową pomoc, tym większe prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia, skrócenia czasu leczenia i ponoszonych nakładów finansowych.

W sumie z porad lekarzy specjalistów skorzystało 352 mieszkańców gminy Turobin, w tym:

1.      okulistów dwóch 68

2.      kardiolog 53

3.      pulmonolog 33

4.      laryngolog 37

5.      ginekolog 39

6.      neurolog 41

7.      chirurg-urolog 31

8.      ortopeda 33

9.      dermatolog 42

10.  reumatolog 28

Z badań skorzystało 346 mieszkańców, w tym:

1.      badanie ekg z opisem 53

2.      cytologia szyjki macicy 28

3.      badanie komputerowe wzroku 68

4.      badanie pojemności płuc - spirometria 47

5.      badanie poziomu cukru we krwi 128

6.      badanie słuchu 22

Z porady prawnej skorzystało 12 osób.

Wynika stąd, że w porównaniu do ubiegłego roku, ze specjalistycznej porady lekarskiej skorzystało o 96 osób więcej.

W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki pacjenci otrzymywali skierowanie do gabinetów specjalistycznych w poliklinice. W sumie na dalsze leczenie skierowano 24 osoby.

Nad organizacją i przebiegiem „białej niedzieli” czuwali pracownicy Urzędu Gminy i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie.