WYBORY DO IZBY  ROLNICZEJ

31 maja 2015 r.w godz. 800 – 1800
w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy  w Turobinie  w  pokoju nr 2

odbędą się wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Spis wyborców uprawnionych do głosowania będzie dostępny w dniach 18 - 22 maja 2015 r.
w godzinach pracy urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 715  - 1515)
w pokojach nr 1 i 2.

 

Informuję również, że osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych  są:

-       osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.

-       osoby fizyczne i prawne , będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.