W dniu 24 maja 2015 r. na stadionie sportowym w Turobinie odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gmin: Turobin-Goraj-Frampol oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: z Gródek i  Goraja.

Zawody otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Turobinie Eugeniusz Krukowski. Prezes powitał komisję sędziowską na czele z brygadierem Mirosławem Burym z KP PSP w Biłgoraju, zaproszonych gości, zgromadzone jednostki OSP z poszczególnych gmin oraz publiczność.

W tym roku do zawodów z terenu naszej gminy zgłoszonych zostało 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zawody zostały rozegrane w 3 konkurencjach: sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe oraz musztra. Zmagania toczyły się pod czujnym okiem Komisji Sędziowskiej w skład której weszli przedstawiciele KP PSP w Biłgoraju.

Rywalizacja przebiegała w miłej i spokojnej atmosferze. Każda z drużyn pokazała hart ducha i zaciętą rywalizację sportową. Drużyny startowały kolejno według wcześniej wylosowanych miejsc startowych.

Jak zawsze zawody były sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków oraz będącego w ich posiadaniu sprzętu.

Pod koniec zawodów poza konkurencją wystąpiły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z gminy Turobin i z gminy Goraj. Obie były świetnie przygotowane, o czym świadczą przybliżone wyniki.

Na zakończenie, po ogłoszeniu wyników wręczono puchary, statuetki i talony na zakup sprzętu pożarniczego, natomiast MDP otrzymały statuetki za udział i słodycze.

Klasyfikacja końcowa jednostek OSP z gminy Turobin przedstawia się następująco:

I miejsce - OSP Żurawie,
II miejsce – OSP Gródki,
III miejsce – OSP Czernięcin Poduchowny
IV miejsce – OSP Czernięcin Główny
V miejsce – OSP Nowa Wieś
VI miejsce – OSP Huta Turobińska
VII miejsce – OSP Załawcze
VIII miejsce – OSP Tarnawa Duża
IX miejsce – OSP Tokary
X miejsce – OSP Guzówka Kolonia
XI miejsce – OSP Przedmieście Szczebrzeszyńskie
XII miejsce – OSP Turobin.

Mistrzem musztry została jednostka OSP Żurawie.