Informujemy, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych
im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci w Lesku (Bieszczady)


Z wypoczynku mogą skorzystać osoby w wieku do 16 r. ż. (urodzone po 1 stycznia 1999 roku), których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.


Koszt kolonii - 350 zł.


Opłata zawiera:

  • Transport w obie strony
  • Zakwaterowanie (bursa szkolna, pokoje 4-5 osobowe)
  • Wyżywienie (4 posiłki dziennie)
  • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
  • Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
  • Ubezpieczenie NNW
  • Program turystyczny i program profilaktyki zdrowotnej

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 84 68-33-335 w. 24
lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Turobin do dnia 12 czerwca 2015 r.