Stawki i terminy składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.

W 2015 r. producenci rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego( w tym dzierżawcy) w dwóch terminach:

I termin - od 1 lutego 2015r do 28 lutego 2015r. – wraz z oryginałami faktur dokumentującymi zakup oleju napędowego oznaczonego kodem CN 27101941 do 27101941 zużywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014r do 31 stycznia 2015r.,

II termin- od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. – wraz z oryginałami faktur potwierdzającymi zakup oleju napędowego oznaczonego kodem CN 27101941 do 27101949 zużywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- 1-30 kwietnia 2015r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- 1-31 pażdziernika 2015r. w przypadku wniosku w drugim terminie,

Przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku współposiadania potrzebna jest zgoda pozostałych współposiadaczy na wniosku, natomiast w przypadku dzierżawy-oświadczenie o dzierżawie działek.

Wniosek i oświadczenie o dzierżawie są dostępne na stronie urzędu oraz w pokoju Nr 7 .