Projekt edukacyjny Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowychdofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

skierowany był do uczniów 4-6 klas szkół podstawowych z obszarów wiejskich.

W II etapie programu uczniowie klas IV – VI ze Szkół Podstawowych z Czernięcina i Gródek wspólnie z nauczycielami wyruszyli na wyprawę do Roztoczańskiego Parku Narodowego, w którym, korzystając z doświadczenia i wiedzy pracowników parku oraz jego zasobów, uczestniczyli w zajęciach terenowych i doświadczeniach przyrodniczych. Opiekunem grupy z ramienia RPN był p. Janusz Kapecki, któremu młodzi przyrodnicy serdecznie dziękują za wspaniałe i interesujące zajęcia. Jednocześnie, jako reporterzy gazety „Misja Przyr(g)oda", każdego dnia zamieszczali swoje relacje na specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku.

Reportaże można zobaczyć pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/people/Szkoły-Podstawowe-Czernięcin-Gródki/100009287539937
Z najciekawszych wpisów powstanie gazetka „Misja Przyr(g)oda", którą wydaje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i przesyła do szkół w ramach podsumowania programu.

Po powrocie do szkoły uczniowie realizowali projekt, którego celem było zaprezentowanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy. Była to równocześnie praca konkursowa polegająca na przygotowaniu ścieżki skarbów przyrody i kultury w formie questingu. W pracy konkursowej - prezentacji Power Point powinno się znaleźć 3-5 obiektów związanych z bogactwem kulturowym oraz 3-5 związanych z obiektem przyrodniczym. Zasięg ścieżki mógł być większy niż teren jednej gminy.

Uczestnicy programu wybrali następujące obiekty:

  1. Izba pamięci mieszcząca się w Szkole Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie;

  2. Mogiła poległych mieszkańców Czernięcina i okolic na cmentarzu w Czernięcinie;

  3. Kościół p.w. św. Katarzyny w Czernięcinie;

  4. Rzeka Por;

  5. Pomnik przyrody – źródła w Zaporzu;

  6. Jezioro w Podlesiu Małym;

  7. Kapliczka na wodzie w Radecznicy;

  8. Skansen w Zaburzu;

  9. Ruiny dzwonnicy w Mokrymlipiu;

  10. Gród Czerwieński w Sąsiadce.

Uczestnicy konkursu przygotowali prezentację multimedialną z wierszowanym opisem całej ścieżki, samodzielnie wykonanymi fotografiami opisywanych obiektów oraz opracowanym questem.

Organizatorzy konkursu nagrodzić mogli jedynie cztery z niemal stu projektów. Największą liczbę punktów, w ramach konkursu na ścieżkę skarbów przyrody i kultury po swojej najbliższej okolicy w ramach projektu „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”, otrzymała praca: „Na tropach skarbów kultury i przyrody w moim regionie. W Dolinie Poru”, przygotowana przez uczniów ze Szkół Podstawowych z Czernięcina i Gródek pod opieką p. Marzanny Antończak.

Komisja Konkursowa przyznała również 3 wyróżnienia dla prac:

Odkrywamy skarby naszej okolicy. „Cudze chwalicie, swego nie znacie; sami nie wiecie, co posiadacie”, autorstwa uczniów ze Szkół Podstawowych w Zagrobie oraz Ciachcinie pod opieką p. Joanny Perki.

Tu i tam po zielonej gminie”, autorstwa uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa, pod opieką p. Aleksandry Beredy.

Rowerem przez gminę Secemin”, autorstwa uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie, pod opieką p. Beaty Kałuckiej.

W ocenie brane były pod uwagę takie kryteria jak: pomysłowość pracy, walory poznawcze ścieżki i dokładność jej opisu, ilość uwzględnionych obiektów oraz estetyka. Dodatkowym kryterium była questowość projektu.

Organizatorzy pragną pogratulować wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie pracy konkursowej. Swoją misję wykonali na 6 „z plusem”! Dziękują też wszystkim nauczycielom – opiekunom, którzy wspierali uczniów w przygotowaniu tej niezwykłej ścieżki przyrodniczo-kulturowej.

Zwycięskie prace konkursowe dostępne są na stronie projektu Misja Przyroda: http://misjaprzyroda.pl/?page_id=102, oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Czernięcinie: http://www.spczerniecin.edu.pl.