Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika- to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy.

W dniu 15 sierpnia 2015 r. we wsi Guzówka-Kolonia odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne Gminy Turobin. Odświętny orszak utworzyły władze gminy, zaproszeni goście, grupy wieńcowe a zamknęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Turobin. Prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Zakrzewa korowód dożynkowy wyruszył spod Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzówce-Kolonii do kaplicy p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Guzówce, gdzie odbyła się Msza Święta Dziękczynna.

Mszę Świętą celebrował Wicedziekan Dekanatu Turobin, proboszcz parafii
z Czernięcina ksiądz Bolesław Stępnik. Homilię wygłosił ksiądz Krzysztof Krzyszczak z Łucki k/ Lubartowa. W nabożeństwie dziękczynnym uczestniczyły władze gminy z Wójtem Eugeniuszem Krukowskim, Rada Gminy z Przewodniczącym Stanisławem Górnym, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Po homilii celebrant dokonał poświecenia dożynkowego chleba i przepięknych dożynkowych wieńców, wykonanych z płodów ziemi: zbóż, kwiatów, owoców i warzyw. Nabożeństwo uświetnił śpiew chóru parafialnego pod batutą Krzysztofa Polskiego oraz Orkiestra Dęta z Zakrzewa.

Po Mszy Świętej barwny korowód powrócił pod remizę OSP w Guzówce-Kolonii, gdzie odbyła się dalsza części uroczystości, rozpoczęta zagraną przez orkiestrę dętą pieśnią dożynkową „Plon niesiemy plon”.

Starostowie Dożynek Maria Fidzina i Robert Zielonka na ręce Gospodarza Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego złożyli chleb, wyjątkowy dar, który w naszym kraju otoczony jest czcią i szacunkiem. Wójt Gminy podziękował za chleb, wyrażając życzenie, by na naszych stołach nigdy go nie zabrakło i byśmy w przyjaźni mogli dzielić się nim z innymi.

Ważną częścią dożynkowego święta była prezentacja wieńców nawiązująca do symboliki chrześcijańskiej i nauk Kościoła. W tym roku przepiękne wieńce zaprezentowały grupy wieńcowe z Czernięcina Głównego, Czernięcina Poduchownego, Elizówki, Guzówki, Guzówki – Kolonii, Gródek, Huty Turobińskiej i Rokitowa.

Po prezentacji wieńców głos zabrał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski, który powitał wszystkich przybyłych na uroczystość. W swoim przemówieniu podziękował rolnikom za ciężką i mozolną pracę na roli nawiązując do niekorzystnej koniunktury oraz kaprysów przyrody. Odniósł się również do kultywowania narodowych i lokalnych tradycji oraz zwyczajów. Życzył, by w zdrowiu i radości rolnicy zbierali owoce ciężkiej pracy, otrzymując za nią godziwą zapłatę.

Podziękowania skierował do sponsorów i darczyńców, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości, w tym szczególne podziękowania dla 16 Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska, Kół Gospodyń Wiejskich z Guzówki – Kolonii i Elizówki, jednostek OSP i mieszkańców wymienionych miejscowości. Przekazał wyrazy uznania za pomoc w organizacji dożynek grupom wieńcowym, jednostkom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich, pracownikom Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski wraz ze Starostą Biłgorajskim Marianem Tokarskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym wręczyli mieszkańcom Gminy Turobin odznaczenia. W pierwszej kolejności uhonorowano rolników, Panów: Stanisław Buszowski, Adam Góra, Józef Jaworski, Ryszard Kufel, Wiesław Kula, Tadeusz Tylus, Waldemar Zwolak odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Następnie wręczono odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej Paniom: Lucynie Niścior i Teresie Źłób ”.

Ze słowami podziękowań i życzeń skierowanych do rolników zwrócili się zaproszeni goście: posłanka Genowefa Tokarska, poseł Sławomir Zawiślak, poseł Stanisław Żmijan, starosta biłgorajski Marian Tokarski oraz dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie Adam Rychliczek.

Dożynki w Gminie Turobin honorowym patronatem objął Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski. Patronat medialny zapewniła Nowa Gazeta Biłgorajska.

Część artystyczną przygotowały: Koła Gospodyń Wiejskich z Rokitowa i z Gródek oraz Gminny Zespół Śpiewaczy pod batutą Henryka Bochniaka.

Uczestnicy dożynek zostali zaproszeni na przygotowaną grochówkę, mogli również skorzystać z zaplecza gastronomicznego. Podczas uroczystości obejrzeć można było wystawę malarstwa Henryka Tomaszka „Spacer po dawnym i współczesnym Turobinie z ołówkiem
i kredką” oraz ekspozycję sprzętu wojskowego. Dla dzieci przygotowano atrakcje w postaci zamków dmuchanych i zjeżdżalni.

Nad bezpieczeństwem uczestników dożynek czuwali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernięcina Poduchownego i z Żabna.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się dyskoteka prowadzona przez Agencję Artystyczną Aktis.