Szanowni Państwo.

W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem długofalowej Strategii Rozwoju Gminy Turobin ze szczegółowym uwzględnieniem możliwości uzyskania pomocy strukturalnej w bieżącym okresie programowania (lata: 2014-2020), zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 4 podstawowe dziedziny aktywności: środowisko przyrodnicze, społeczne, gospodarka i zagospodarowanie przestrzenne.

Wyniki Państwa odpowiedzi na ankietę pozwolą ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą i potencjał rozwojowy gminy oraz, co najważniejsze, aspiracje społeczności lokalnej na bliższą i dalszą przyszłość.

Zebrane w formie ankiet informacje, za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi analitycznych zostaną przetworzone w matrycę analityczną.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb

mieszkańców gminy, po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami

rozwoju, zostaną ocenione według przyjętych algorytmów i uwzględnione przy przygotowaniu strategii w zakresie jej celów i priorytetów.

W przyszłości Strategia Rozwoju Gminy będzie dokumentem niezbędnym między innymi Wójtowi i Urzędowi Gminy, Radzie Gminy a przede wszystkim mieszkańcom w procesie prowadzenia lokalnej polityki rozwoju, porządkowaniu bieżących działań i szeroko rozumianej informacji na rzecz społeczeństwa, instytucji, organizacji społecznych i firm. Strategia jest też potrzebna do przygotowywania wniosków dotyczących finansowej pomocy zewnętrznej (krajowej i z Unii Europejskiej), przeznaczanej na realizację różnych ważnych przedsięwzięć rozwojowych.

Adresatami ankiety są:

  • mieszkańcy gminy,
  • funkcjonujące tu podmioty gospodarcze (firmy, spółdzielnie i instytucje)
  • stowarzyszenia oraz organizacje społeczne,
  • osoby przebywające na terenie gminy i zainteresowane jej przyszłością.

Termin zbierania ankiet upływa 16 wrzesień 2015 roku.

Ankietę można składać w miejscach z których zostały pobrane (w szczególności u sołtysów wsi, w siedzibie Urzędu Gminy w Turobinie), a sporządzone w formie elektronicznej przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Prosimy o wpisanie znaku x w wybranym polu □ w pierwszej części ankiety. W drugiej części ankiety prosimy wymienić proponowane zadania a w trzeciej ocenę słabych i mocnych stron oraz zagrożeń i szans na poprawę sytuacji gminy.