Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż organizuje spotkanie informacyjne w ramach cyklu „Środy z Funduszem Europejskim”.

Spotkanie odbędzie się w Zamościu, w dniu 02.09.2015 r. i będzie poświęcone możliwościom wsparcia unijnego dla przedsiębiorstw w latach 2014 - 2020 w ramach programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środków na badania i rozwój oraz innowacje.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości - instytucji ogłaszającej konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPOWL.

Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00 - 13.30
w Sali Konferencyjnej A (siedziba Delegatury Urzędu Wojewódzkiego)
w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 31.08.2015 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl (zakładka : udział w szkoleniach) – http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-33-sroda_z_funduszami_w_lublinie.html

lub telefonicznie: 84/6380267.

Serdecznie zapraszają:

Oddział Funduszy Europejskich,

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu,

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość.