Godziny rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje ds. Referendum w dniu 6 września 2015 r. na terenie Gminy Turobin