W przeddzień 76 rocznicy ataku sowieckiego na Polskę, 17 września 1939 roku, uczniowie szkół w Turobinie uczcili pamięć walczących o wolną Polskę.

Cóż to za pospolite ruszenie?” - spytał jeden z mieszkańców widząc niekończący się pochód dzieci i młodzieży. Na czele ze Szkołą Podstawową maszerował Pan Dyrektor Wiesław Białek, za nim młodzież z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. W ciepły wrześniowy poranek słychać było tylko delikatny wiatr poruszający sztandary szkół oraz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, z dumą niesionych przez młodzież. Obok uczniów śpieszyła dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Pani Anna Derkacz i Pan Marian Lachowicz wraz z całym gronem pedagogicznym.

Wydarzenia września 1939 roku wciąż pozostają żywe w pamięci ludzi, którzy byli ich świadkami, bądź uczestnikami. Są one bliskie także uczniom i nauczycielom gminy Turobin, dla których ważny jest obowiązek pielęgnowania pamięci o tych, którzy walczyli i polegli za Polskę. Uroczysty apel odbył się pod pomnikiem „Bohaterów II wojny światowej” przy Urzędzie Gminy Turobin. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Aneta Peichert odczytała krótkie wprowadzenie historyczne: „Spotykamy się dzisiaj na uroczystym apelu poświęconym 76 rocznicy agresji radzieckiej na Polskę. 1 września 1939 roku armia niemiecka przekroczyła granice II Rzeczypospolitej, 17 dni później Armia Czerwona zaatakowała nasze wschodnie ziemie. Józef Stalin wypełnił wówczas tajny protokół Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku o podziale ziem polskich pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Dzisiaj my, jako cała społeczność szkolna Turobina, pragniemy oddać hołd tym wszystkim, którzy we wrześniu 1939 roku oraz przez cały okres II wojny światowej, walczyli o wolną Polskę. Oddawali swe życie, zdrowie i wolność w obronie ukochanej ojczyzny. Nie możemy zapomnieć o tym, że od 17 września 1939 roku do 22 czerwca 1941 roku współodpowiedzialnym za ten największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości był Związek Radziecki. We wrześniu 1939 roku dokonano kolejnego rozbioru Polski. Dzisiaj, gdy Polska jest krajem niepodległym, a sytuacja społeczno-polityczna ulega ciągłym zmianom, patriotyzm jest wyzwaniem XXI wieku. Coraz częściej podkreśla się nowe wymiary tego zjawiska. Takie spotkania jak to dzisiejsze ma integrować nas wokół spraw ojczyzny oraz rozwijać poczucie patriotyzmu”.

Następnie wszyscy uczestnicy wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez Panią Wiolettę Polską i Pana Andrzeja Snopka. Obok recytowanych wierszy zaśpiewano kilka utworów m.in. „Deszcz jesienny deszcz”, „Biały krzyż”, „Rozkwitały pąki białych róż”. Następnie cała społeczność szkolna złożyła ślubowanie „ucznia-patrioty” przygotowane przez Pana Artura Lisa. Treść ślubowania odczytała uczennica Liceum Ogólnokształcącego Aleksandra Pawlos:

,, My uczniowie Szkół w Turobinie - ślubujemy:

- swoją nauką i postawą dbać o dobre imię szkoły,

- czerpać wzory z postawy Jana Pawła II kochać ojczyznę i służyć jej codziennym uczciwym postępowaniem,

- rzetelnie wypełniać swe obowiązki, nieustannie pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy,

- być uczciwym i odpowiedzialnym,

- rozwijać swój talent i jak najlepiej wykorzystywać swoje zdolności,

- szanować poglądy i przekonania innych,

- kierować się szacunkiem i miłością do każdego człowieka,

- dbać o swoje zdrowie i wszechstronny rozwój,

- dbać o stan środowiska i najbliższe otoczenie

- pomagać słabszym, szanować rodziców i nauczycieli,

-swoją postawą przyczyniać się do budowania solidarności między ludźmi
i pomyślności naszej Ojczyzny”.

Słowa ślubowania wprowadziły szczególnie podniosły nastrój. Następnie wszyscy wysłuchali utwór pt. „Żeby Polska była Polską” autorstwa Jana Pietrzaka z muzyką Włodzimierza Korcza.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy Turobin przez Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Stanisława Górnego, Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury - Pana Adama Romańskiego oraz reprezentację młodzieży szkolnej z dyrekcją.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który podziękował za organizację apelu i trud włożony w przygotowanie części artystycznej. Zamknięcia spotkania dokonał dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pan Wiesław Białek, który stwierdził, że lekcja historii pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy ma wielką wymowę patriotyczną.

Dr Artur Lis