Godziny rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze

w dniu 25 października 2015 roku.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Godzina rozpoczęcia pracy

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turobinie ul. Piłsudskiego 34

6:30

2

Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek 4

6:00

3

Remiza OSP w Tarnawie Dużej 62A

6:30

4

Remiza OSP w Guzówce Kolonii 81

6:00

5

Remiza OSP w Żabnie 44B

6:30

6

Szkoła Podstawowa w Gródkach Drugich 100

6:30

7

Remiza OSP w Hucie Turobińskiej 35

6:00

8

Szkoła Podstawowa w Czernięcinie Głównym 159

6:30

9

Remiza OSP w Gaju Czernięcińskim 13

6:30

10

Remiza OSP w Nowej Wsi 5

6:30