Rusza kolejny i OSTATNI nabór wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest: "Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania."