Rusza kolejny i OSTATNI nabór wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest: "Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania."

1 - Kopia - Kopia - Kopia
2 - Kopia - Kopia - Kopia
3 - Kopia - Kopia - Kopia
4 - Kopia - Kopia - Kopia
5 - Kopia - Kopia
6 - Kopia - Kopia
7 - Kopia - Kopia