Kanały technologiczne
Informacja o zamiarze przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) Gmina Turobin województwo lubelskie, powiat biłgorajski zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej pn.:
„Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr. 109133L położonej w miejscowości Czernięcin Główny”.
Informacja uzupełniająca: długość realizacyjna odcinka drogi nr 109133L – ok. 1,311 km.
oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.