11 listopada 2015 roku przypada 97 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to święto obchodzone dla upamiętnienia dnia, w którym Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

W każdym polskim mieście, w każdej gminie uroczyście obchodzono tę rocznicę. W trakcie tych uroczystości rozlegały się słowa hymnu narodowego, ze wzruszeniem śpiewano Rotę, składano kwiaty i palono znicze w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski. Odbywały się koncerty, widowiska, prelekcje upamiętniające tych, którzy byli świadkami Odrodzenia Polski i narodu.

Przypomniano słowa Józefa Piłsudskiego skierowane do podległych mu żołnierzy: „Żołnierze! Obejmuje nad Wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej Ziemi ujrzały słońce swobody w całym jej blasku. [..] ślubuję życie i krew moją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej Obywateli”.

Od tamtych czasów minął prawie wiek. Nie ma już wśród nas tych, którzy tworzyli nowe państwo, ale pozostała pamięć, której nie mamy prawa zaprzepaścić. Drogę do wolności znaczył szlak mogił, czasem wspólny grób, zbity „na prędce” brzozowy krzyż na leśnej polanie stojący na straży wiary i pamięci.

Zgodnie z tradycją naszej gminy uczczono pamięć i oddano hołd tym, którzy polegli w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny. Uczestnicząc w uroczystościach z okazji Święta Odzyskania Niepodległości dowiedliśmy, że pamiętamy, jesteśmy dumni a wzorce i wartości przekazane nam przez dawne pokolenia są wciąż aktualne.

Uroczyste obchody 97 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się przemarszem spod Urzędu Gminy w Turobinie do Kościoła Parafialnego p.w. Św. Dominika. Młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie zaprezentowała piękny program artystyczny. Ze wzruszeniem słuchaliśmy piosenek z czasów naszych przodków, słów poezji o bohaterskich czynach polskich żołnierzy. Mszę Świętą celebrował ksiądz Marcin Bogacz a homilię wygłosił ksiądz Michał Słotwiński.

Kazanie nawiązywało do minionych dziejów, tragicznych dla narodu polskiego, nacechowanych wyjątkowym bohaterstwem i odwagą oraz do problemów dnia dzisiejszego. Słowa „Ojczyznę wolną racz zachować Panie” nabierają dziś nowego znaczenia.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie przy akompaniamencie orkiestry dętej zaśpiewano hymn państwowy i Rotę. Przy historycznym krzyżu złożono w dowód pamięci kwiaty i zapalono znicze. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy w Turobinie Adam Romański odczytał Apel Poległych. Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski w swoim wystąpieniu zwrócił się do zaproszonych gości, księży, władz samorządowych, pocztów sztandarowych, delegacji, jednostek OSP, chóru parafialnego, mieszkańców gminy, ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży zaznaczając iż wolność nigdy nie jest nam dana na zawsze. Zatem obowiązkiem współczesnego Polaka jest stanie na straży pokoju, wolności Ojczyzny oraz nieprzemijających wartości i pamięci.

Wójt Gminy serdecznie podziękował wszystkim obecnym, których obecność udowodniła, że „pamięć przeszłości” wciąż w nas żyje i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Na zakończenie orkiestra dęta przypomniała piosenki śpiewane w czasie I wojny światowej.