Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).
Przewodniczący Rady zwołuje XV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.


Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 13:00 w budynku Remizy OSP w Załawczu.