Rada Ministrów  1 grudnia 2015 r. (Dz. U.  z 2015 r. poz.2042) określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2016 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł od litra oleju.

W 2016 r. producenci rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego( w tym dzierżawcy) w dwóch terminach:

I termin - od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. – wraz z oryginałami faktur VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016r.,

II termin -  od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. – wraz z oryginałami faktur vat  potwierdzającymi zakup oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do  31 lipca 2016 r.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 7 grudnia 2012r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 r.poz.35).

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

-   1-30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

-   1-31 października 2016 r. w przypadku wniosku w drugim terminie,

Przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku współposiadania  potrzebna jest zgoda pozostałych współposiadaczy na wniosku, natomiast w przypadku dzierżawy-oświadczenie o dzierżawie działek.

 

Wniosek dostępny na stronie urzędu oraz w pokoju Nr 7.