W dniu 15 lutego 2016 r. dzięki współpracy Wójta Gminy Turobin ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju na zimowisko do Milówki i Ochotnicy Dolnej wyjechało 48 dzieci z terenu naszej Gminy. 

Wyjazd ten ma za zadanie promowanie aktywnego stylu życia, zmiany sposobu spędzania wolnego czasu  poprzez czynny wypoczynek w ramach zimowiska. Dzieci mają zapewniony bogaty program turystyczno-kulturalny, profesjonalną opiekę instruktora na stoku oraz opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Będą uczestniczyć w  zajęciach sportowo - rekreacyjnych, wyjściach na szlaki turystyczne. Przewidywane są wycieczki do aquaparku, wyjazdy do muzeów i rezerwatów, zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych. Pobyt na zimowisku dla większości dzieci rolników to jedyna okazja do wypoczynku i wyjazdu w góry.