Od 22 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Turobinie można złożyć zeznanie podatkowe przez Internet. Utworzone w tym celu stanowisko komputerowe mieści się w pokoju Nr 9 i czynne jest codziennie w godzinach pracy urzędu.

Osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy rozliczenia, mogą liczyć na fachową pomoc pracownika urzędu, który bezpłatnie pomoże w wypełnieniu obowiązku rocznego rozliczenia. W tym celu należy zgłosić się do urzędu z następującymi dokumentami:

- numer pesel,

- informacje o uzyskaniu dochodu z 2014 roku (PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C),

- w przypadku korzystania z ulg podatkowych:

  ulga na dzieci: pesel dziecka/dzieci

  inne ulgi: wyliczona kwota ulgi podlegająca odliczeniu

- w przypadku przekazania 1% podatku na rzecz opp: numer KRS organizacji.

Wysyłając zeznanie podatkowe przez Internet, możesz liczyć na szybszy zwrot nadpłaty podatku.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy rozliczenia.