Wójt Gminy Turobin oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie zapraszają mieszkańców Gminy Turobin do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się w dniu 5 marca 2016 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum.