Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie informuje, iż dnia 1 kwietnia 2016 roku mija termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 277). Nowelizacja ww. ustawy umożliwia osobom uprawionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych rezygnację z ubezpieczenia z ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (81) 759-34-78 – KRUS O/Lublin.