Urząd Gminy w Turobinie informuje, że zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach na 2016 r. w ramach: „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwienia”

Wnioski należy składać w dniach 18-29.04.2016 r. w Urzędzie Gminy (pokój nr 7).

Więcej informacji, formularze wniosków, pomoc w wypełnianiu wniosków w Urzędzie gminy pokój nr 7, tel.84/6833335 w. 24.