W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla zadania pn.: „EKO ENERGIA W GMINIE TUROBIN” oraz koniecznością dostosowania się do wytycznych RPOWL dotyczących kwalifikacji inwestycji, których moc dla energii słonecznej mieści się w zakresie do 2 MWe/MWth, Wójt Gminy Turobin informuje, iż:

  1. dla osób, które złożyły deklarację udziału w projekcie została wykonana dokumentacja projektowa zestawu kolektora słonecznego bez ogniwa fotowoltaicznego,
  2. zaprojektowano 2 rodzaje zestawów:
  3. od 1 do 3 użytkowników zawierający 2 panele,
  4. powyżej 3 użytkowników zawierający 3 panele,
  5. dla osób, które złożyły deklarację udziału w projekcie została wykonana dokumentacja projektowa kotłów c. o. opalanych biomasą - podajnik na pellet,
  6. do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 15:00 istnieje możliwość złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie,
  7. szczegółowe informacje oraz wgląd do projektów – pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                                                       / - / Eugeniusz Krukowski