Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Turobin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin.