Wójt Gminy Turobin informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 7 istnieje możliwość zgłoszenia szkód powstałych w oziminach na skutek ujemnych skutków przezimowania. W składanym oświadczeniu należy wypisać wszystkie uprawy (podając numery działek) niezależnie od poniesionych strat (również nie uszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie do ARiMR.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie rolnika uprawy 2015

Oświadczenie zwierzęta