Urząd Gminy w Turobinie informuje mieszkańców, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Turobin w kwietniu odbierane będą odpady wielkogabarytowe (w ramach zbiórki można wystawiać zużyte meble, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory, itp.), zużyte opony oraz odpady problematyczne.

Odpady należy wystawiać przy drodze dojazdowej przy posesji w dniu wyznaczonym w harmonogramie odbioru.