Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  1. nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub rośliny pokryte spadzią,
  2. bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół,
  3. zabiegi wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół ,
  4. nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek,
  5. współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin.

Zgodnie z §1 ust. 2 rozporządzenia MR i RW z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, w ramach integrowanej ochrony roślin, przeprowadzając zabiegi należy uwzględnić:

- dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

     Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz.455), kto:

(…)będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie stosuje integrowanej ochrony roślin(…), podlega karze grzywny.

 

Do stosowania środków ochrony roślin należy wykorzystywać sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin( sprawny technicznie), który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.