Niedziela 24 kwietnia upłynęła w gminie Turobin pod znakiem troski o zdrowie jej mieszkańców. Z inicjatywy Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego już po raz trzeci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Turobinie została zorganizowana tzw. „Biała Niedziela”, w ramach której bezpłatnych porad i konsultacji medycznych udzielali lekarze z I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie.

Do dyspozycji pacjentów było 9 specjalistów: chirurg-urolog, okulista, dermatolog, ginekolog, laryngolog, kardiolog, neurolog, ortopeda oraz pulmonolog. Ponadto można było wykonać dodatkowe badania diagnostyczne m.in. EKG z opisem, cytologię szyjki macicy, komputerowe badanie wzroku, spirometrię, badanie poziomu cukru we krwi oraz badanie słuchu.

Łącznie z konsultacji medycznych lekarzy specjalistów skorzystało 238 osób, z czego 24 osoby zostały skierowane na dalsze leczenie specjalistyczne w poliklinice. Tak liczna obecność mieszkańców naszej gminy z pewnością potwierdza zasadność oraz potrzebę organizowania tego typu inicjatyw w przyszłości.

Nad organizacją i przebiegiem „Białej Niedzieli” czuwali pracownicy Urzędu Gminy oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

rejestracja pacjentów
rejestracja pacjentów 2
rejestracja pacjentów 3
rejestracja pacjentów 4