3 Maja 2016 roku w Czernięcinie Poduchownym odbyły się uroczystości związane z 225. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączone z obchodami 60-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernięcinie Poduchownym.  

Zgromadzeni w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny uczestniczyli w okolicznościowej akademii, pięknie zorganizowanej przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Czernięcinie Głównym oraz zespół wokalno – instrumentalny działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Turobin pod nadzorem Dyrektora SP Małgorzaty Sikory. Młodzi wykonawcy w trakcie swej lekcji patriotyzmu, w niezwykły, wzruszający sposób przypomnieli zgromadzonym o miłości do ojczyzny, o obowiązkach wobec ziemi naszych ojców.

Następnie proboszcz miejscowej parafii ks. kan. Bolesław Stępnik przewodniczył uroczystej mszy świętej za ojczyznę i strażaków. W  swojej homilii ks. proboszcz przywołał wydarzenia z historii kraju, dni chwały i cierpienia narodu. Podkreślił przy tym, że w czasach trudnych Polacy zwracali się o pomoc do Matki Bożej. W słowie skierowanym do strażaków w sposób szczególny podkreślał znaczenie służby i ofiarności, gotowości do działania w narażeniu na utratę zdrowia lub życia, aby ratować bliźnich.

Po mszy świętej uczestnicy w kolumnie przemaszerowali na drugą część oficjalnych obchodów na placu przed budynkiem remizy OSP w Czernięcinie Poduchownym. Uroczystość rozpoczęto od podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odegraniu hymnu państwowego. Następnie powitano przybyłych gości, wśród których zaszczycili swoją obecnością miedzy innymi: Dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów ppłk. Marian Szymula, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju st. bryg. Sławomir Zygmunt, Radny Powiatu Biłgorajskiego Andrzej Kozina,  władze Gminy Turobin, na czele z Wójtem Gminy, Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Turobin, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy szkół, Poczty Sztandarowe, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy oraz gmin sąsiednich. Odczytano zarys historii OSP w Czernięcinie Poduchownym, powstanie której datowane jest na rok 1954.

Swoje słowo do zgromadzonych skierował st. bryg. Sławomir Zygmunt, który podziękował jednostce świętującej jubileusz za zaangażowanie w działania ratownicze oraz współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Wójt Gminy Turobin, Eugeniusz Krukowski w swoim wystąpieniu podkreślił owocną współpracę z miejscową OSP, czynnie udzielającą się podczas  różnych imprez oraz mocno angażującą się w różnorakie działania prospołeczne.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń nadanych za zasługi dla pożarnictwa, odznak „Strażak Wzorowy” oraz złotych odznak „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Stanisław Słomka, dh Tadeusz Urbala, i dh Wiesław Witek. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Krzysztof Podkościelny, dh Marian Majkut, dh Zenon Knap. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali uhonorowani: dh Paweł Jonasz, dh Zdzisław Zwolak, dh Zbigniew Bogucki, dh Jacek Antończak, dh Tomasz Antończak, dh Mariusz Antończak. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP nadało odznaki „Strażak Wzorowy” druhom: Zdzisław Śledź, Igor Krzywicki, Sylwester Zwolak, Arkadiusz Śledź, Grzegorz Rapa, Barbara Dubiel, Izabela Mróz, Marcin Styk, Marcin Wlizło, Jarosław Stanicki.

Za wzorową postawę Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP nadało złote odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” druhom: Konrad Krzywicki, Adrian Mierzwa, Daniel Ogorzałek, Bartłomiej Więczkowski. Uroczystego wręczenia odznaczeń wyróżnionym dokonali st. bryg. Sławomir Zygmunt, w asyście Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego oraz Komendanta Gminnego Józefa Snopka.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było poświęcenie krzyża i budynku remizy, którego dokonał ks. kan. Bolesław Stępnik. Zgodnie z ceremoniałem po poświeceniu ks. proboszcz przekazał krzyż Prezesowi OSP w Czernięcinie Poduchownym druhowi Januszowi Antoszakowi. Prezes skierował słowa podziękowania dla uczestników uroczystości, w szczególny sposób zaś wszystkim, którzy się włączyli w organizację święta, poprzez ciężką pracę, udzielając wsparcia materialnego lub rzeczowego.

Po zakończeniu części oficjalnej na wszystkich czekała grochówka z kuchni polowej oraz skromny poczęstunek wewnątrz remizy. Splendoru uroczystości dodała swą kunsztowną grą Orkiestra Dęta z Zakrzewa.

IMG_2948
P5035331
P5035334
P5035365
P5035367
P5035376
P5035383
P5035387
P5035391
P5035401
P5035403
P5035407
P5035408
P5035415
P5035431
P5035441
P5035448
P5035451
P5035454
P5035459
P5035461
P5035464
P5035466