Wójt Gminy Turobin zawiadamia, że w dniach od 18.05.2016 r. do  27.05.2016 r. odbędzie się dodatkowy nabór wniosków dla zainteresowanych uczestnictwem w programie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Turobin”. Deklaracje przystąpienia do programu można pobrać ze strony internetowej www.turobin.pl oraz w Urzędzie Gminy Turobin pok. nr 14 (sekretariat).