Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem z KRUS dla dzieci rolników.

Koszt kolonii łącznie z transportem wynosi 350,00 zł.

Do wyboru są dwa ośrodki:

1. Darłowo - nad morzem

2. Lesko - Bieszczady

Zapisy w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Turobin

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.