W dniu 19.06.2016 r. na Stadionie Sportowym w Zastawiu, gm. Goraj odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Gmin: Frampol, Goraj, Turobin. Zawody otworzył Wójt Gminy Goraj Antoni Łukasik, witając komisję sędziowską na czele z bryg. Mirosławem Burym z KP PSP w Biłgoraju, zaproszonych gości, zgromadzone jednostki z poszczególnych gmin oraz publiczność. Mimo, że w zawodach brały udział 3 gminy, to zadania konkursowe odbywały się w obrębie każdej z nich.

 Zawody zostały rozegrane w 3 konkurencjach: sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe oraz musztra.

Klasyfikacja końcowa drużyn gminy Turobin przedstawia się następująco:

L.p.

Drużyna

Wynik końcowy

1

Czernięcin Poduchowny

98,4

2

Gródki

99,3

3

Żurawie

102,1

4

Czernięcin Główny

105,3

5

Żabno

113,3

6

Tarnawa Duża

122,9

7

Turobin

123,1

8

Tarnawa Mała

135,3

9

Guzówka-Kolonia

154,0

10

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

200,6

Spośród jednostek OSP Gminy Turobin mistrzami musztry zostali z jednakowa liczbą punktów  druhowie z OSP Czernięcin Poduchowny i Żurawie.

Puchary i talony na  zakup sprzętu pożarniczego otrzymały jednostki za zajęcie miejsc 1-3.

Pozostałe jednostki otrzymały statuetki za udział w zawodach.

Relacja z zawodów sportowo