Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2016 r. wynosi 390,00 zł, w tym:

- na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 126,00 zł

- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 264,00 zł

Jednocześnie informujemy, że nie otrzymanie przekazu do zapłaty nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki w wyznaczonym terminie.