Punkt informacyjny KRUS wznawia działanie z dniem 1 września 2016 r. w pok. nr 5 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie. Godziny przyjmowania petentów zostaną ustalone i podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń.