28 sierpnia 2016 r. odbyły się w Turobinie dożynki gminno – parafialne. Barwny korowód przemaszerował z Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej do kościoła parafialnego p.w. św. Dominika. Nabożeństwo celebrował ksiądz dziekan Władysław Trubicki, a homilię wygłosił goszczący w naszej parafii misjonarz Józef Ciesielczuk. Po zakończonej homilii poświęcono chleb oraz płody ziemi splecione w przepiękne dożynkowe wieńce, wykonane ze zbóż, kwiatów, owoców i warzyw. Tradycyjnie dożynkowe nabożeństwo uświetnił śpiew chóru parafialnego oraz orkiestra dęta z Zakrzewa.

Po nabożeństwie licznie przybyli uczestnicy dożynek z władzami gminy, z wójtem gminy Eugeniuszem Krukowskim, Radą Gminy i jej przewodniczącym Stanisławem Górnym na czele, księża, zaproszeni goście i grupy wieńcowe przeszli wzdłuż trasy wyznaczonej kolorową dekoracją na stadion sportowy, by wziąć udział w dalszej części uroczystości.

Rozpoczęły się one od pieśni „Plon, niesiemy plon” zaintonowanej przez zespół śpiewaczy Gródczanie i orkiestrę Dętą z Zakrzewa, po czym zabrzmiał dożynkowy sygnał. Następnie piosenką poproszono gospodarza dożynek wójta gminy Eugeniusza Krukowskiego „Prosimy Cię gospodarzu, prosimy Cię nasz/ Wyjdź tu do nas, bo gromada o to prosi Was./ A w gromadzie, w otoczeniu, w białych pól zakole,/ Czarnej ziemi, biały chleb, pachnie jeszcze polem”.

Na tle melodii grupy wieńcowe z poszczególnych miejscowości gminy Turobin ustawiały wieńce. W tym roku Wieńce przynieśli przedstawiciele Turobina, Czernięcina Głównego, Czernięcina Poduchownego, Gródek, Guzówki Kolonii, Huty Turobińskiej, Przedmieścia Szczebrzeszyńskiego, Rokitowa, Zabłocia i Żabna.

Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski, jako Gospodarz Dożynek przyjął najwspanialszy dar – chleb upieczony z mąki ze zboża z tegorocznych zbiorów. Na ręce Wójta złożyli go Starostowie Dożynek – Elżbieta Dziewa i Krzysztof Bogucki - Gospodarze z Olszanki i Przedmieścia Szczebrzeszyńskiego.

Po przyjęciu chleba, podziękowaniach i życzeniach, by nigdy nam go nie zabrakło omówiono symbolikę przyniesionych wieńców. W tym roku w większości z nich motywem przewodnim był krzyż. Dużym zaskoczeniem dla uczestników była obecność wieńca z Turobina, gdyż niewielu mieszkańców miejscowości prowadzi jeszcze rolniczą działalność. Wieniec – łódka, nawiązuje do herbu naszej gminy i początków założenia miejscowości, w której większość mieszkańców zajmowała się rolnictwem i żyła z darów ziemi.

Wójt Gminy Turobin powitał uczestników Dożynek, a zwłaszcza gości, którzy przybyli spoza naszej gminy, by uświetnić swoją obecnością naszą uroczystość.

Wójt podziękował rolnikom za ciężką pracę, za kultywowanie narodowych i lokalnych tradycji i zwyczajów, a także złożył serdeczne życzenia, by w zdrowiu i radości zbierali owoce swojej ciężkiej pracy.

Stałym elementem obrzędu dożynkowego jest dzielenie się chlebem. Gospodarz Dożynek wspierany przez mieszkanki Turobina poczęstował zebranych na stadionie chlebem przyniesionym przez grupy wieńcowe

Wójt gminy Eugeniusz Krukowski i przewodniczący Rady Gminy Stanisław Górny dokonali odznaczeń za szczególne osiągnięcia w rolnictwie. W tym roku odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, wydaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostali uhonorowani: Marian Pizoń z Tokar, Krzysztof Dziewa z Załawcza, Wiesław Podkościelny z Gródki Pierwsze, Bogusław Polski z Żurawia, Mieczysław Ogorzałek z Przedmieścia Szczebrzeszyńskiego, Piotr Wereski z Wólki Czernięcińskiej.

Ze słowami podziękowań i życzeń skierowanych do rolników zwrócił się Prezes Stowarzyszenia „Piast” Zdzisław Podkański.

Nie wszyscy z zaproszonych gości mogli wziąć udział w dożynkowym święcie, jednak chcąc podkreślić wagę naszej uroczystości i swoją życzliwość wobec mieszkańców gminy Turobin, poprzez swoich przedstawicieli skierowali na ręce wójta listy gratulacyjne. Życzenia wszelkiej pomyślności dla rolników przesłali marszałek województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Genowefa Tokarska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Olszówka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej polskiej Agata Borowiec, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski.

Koncertem orkiestry dętej z Zakrzewa rozpoczął się blok programów artystycznych. Dla uczestników uroczystości zaśpiewał też zespół Gródczanie oraz zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Rokitowa. Kolejnym punktem programu artystycznego była prezentacja zespołu wokalno – instrumentalnego z Centrum Kultury i Promocji Gminy Turobin prowadzonego przez Edytę Prokopiuk. Zespół wystąpił w trzech odsłonach. Pierwsze wystąpiły dzieci, następnie starsi uczestnicy i młodzież. Każdy występ nagrodzony był gromkimi brawami. Wójt złożył podziękowania prezentującym się zespołom a dodatkowo najmłodszym artystom wręczył kosz słodyczy. Po występach zespołów rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem Sakord.

Dożynki gminno – parafialne objęte były patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka i Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz patronatem medialnym Katolickiego Radia Zamość.

Organizację dożynek w różny sposób wsparły firmy funkcjonujące na terenie gminy Turobin i firmy zewnętrzne oraz osoby prywatne.

Dla uczestników uroczystości przygotowano poczęstunek. Przy wspólnym stole z apetytem posilano się pyszną grochówką i bigosem, a pod strzechą swojskiej chaty turobinianki serwowały przygotowane przez siebie regionalne smakołyki i ciasta. Nikt nie przeszedł obojętnie obok nietuzinkowych dekoracji: słomianego pawia, kur, strachów na wróble, kłaniających się przechodniom czy słomianego jeża pilnującego swojskiej chaty.

Dzieci mogły bezpłatnie skorzystać z urządzeń zabawowych: zjeżdżalni i dmuchanego zamku. Dorosłym zapewniono zaplecze gastronomiczne a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali druhowie z jednostek OSP z Turobina, Żabna, Gródek, Guzówki Kolonii i Tarnawy Dużej.

P8286083
P8286078
P8286097
DSC_7663
DSC_7643
DSC_7671
DSC_7674
DSC_7719
DSC_7795
DSC_7757
DSC_7724
P8286133
DSC_7924
P8286150
P8286179
P8286181
DSC_8107
P8286173
DSC_7973
DSC_8234
DSC_8144
DSC_8159
DSC_8509
DSC_8401
DSC_8511
DSC_8416
DSC_8321
DSC_8324
P8286157
P8286194
P8286201
DSC_8293
P8286128
DSC_7955
P8286165
DSC_8395
DSC_8349
P8286239
DSC_8572
DSC_8648