4 września w Radecznicy odbyło się Międzygminne Święto Dziękczynienia Rolników za plony. Gminę Turobin reprezentowały grupy wieńcowe z Czernięcina Głównego, Guzówki – Kolonii i Rokitowa z władzami gminy Turobin: wójtem Eugeniuszem Krukowskim i przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym  i starostami gminnymi: Elżbietą Dziewą i Krzysztofem Boguckim na czele.

Po uroczystej Mszy Św., poświęceniu chleba i wieńców dożynkowych barwny korowód przeszedł od kapliczki Św. Antoniego na plac za Urzędem Gminy w Radecznicy, by wziąć udział w dalszej części uroczystości. W bloku programów artystycznych zaprezentowały się:  zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Rokitowa oraz zespół wokalno – instrumentalny z Centrum Kultury i Promocji Gminy Turobin. Występy naszych zespołów spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności.

IMG_3550
IMG_3565
IMG_3578
IMG_3569
IMG_3573
IMG_3576